11/14/15, Women's Track Racing Clinic - keenanphoto